2022

PDF

2022-07-12      MH RENTAL LLC v. ZANI

PDF

2022-07-07      110 Assets LLC v. Patel

PDF

2022-07-07      5th & 106th St. Assoc. LP v. Hunt

PDF

2022-07-07      Roberts v. Howell

PDF

2022-07-06      7121 171st STREET REALTY LC v. BAYBACHAIV

PDF

2022-07-06      Azzat v. Abudayyeh

PDF

2022-07-06      Chester v. Cleo Realty Assoc., L.P.

PDF

2022-07-05      KOSCIUSZKO PLAZA LLC v. ALVARADO

PDF

2022-06-30      217 E. 88th St. & 212-234 E. 89th St. LLC v. Keys

PDF

2022-06-30      Pusatere v. The City of Albany

PDF

2022-06-30      Revson v. Osborne Tenants Corp.

PDF

2022-06-30      Schwesinger v. Perlis

PDF

2022-06-29      Sapp v. Clark Wilson, Inc.

PDF

2022-06-29      Sapp v. Clark Wilson, Inc.

PDF

2022-06-28      Chan v. 907 Corp.

PDF

2022-06-28      Fisher Knickerbocker LLC v. Alleyne

PDF

2022-06-28      Griffith v. Guzman

PDF

2022-06-28      Marbru Assoc. v. White

PDF

2022-06-27      6 W. 20th St. Tenants Corp. v. Dezertzov

PDF

2022-06-27      Smilen Realty 155 LLC v. Fedorova

PDF

2022-06-27      Vinegar Hill Asset LLC v. Jones

PDF

2022-06-21      Park Tower S. Co. LLC v. Simons

PDF

2022-06-16      Souffrant v. Jeninty

PDF

2022-06-15      Powell v. Jones

PDF

2022-06-14      Brookes v. 157th St. Assoc., LLC

PDF

2022-06-14      Marcondes v. Fort 710 Assoc., L.P.

PDF

2022-06-14      O'Hara v. Board of Directors of the Park Ave. & Seventy-Seventh St. Corp.

PDF

2022-06-13      BOSTON TREMONT HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION v. GARCIA

PDF

2022-06-13      Liguoro v. Malone

PDF

2022-06-13      Zev Ger Inc. v. Garcia

PDF

2022-06-10      Department of Hous. Preserv. & Dev. of the City of N.Y. v. Rosenfeld

PDF

2022-06-10      Valsac 908 LLC v. Crespo

PDF

2022-06-09      Zekhtser v. Harway Terrace, Inc.

PDF

2022-06-07      EQR-Hudson Crossing, LLC v. Magana

PDF

2022-06-06      Ben-Benu v. Kandhorov

PDF

2022-06-03      Drax Realty Corp. v. Johnson

PDF

2022-06-02      Matter of 475 Kent Owner, LLC v. New York City Loft Bd.

PDF

2022-06-02      Robo LLC v. Matos

PDF

2022-06-02      Williams v. Collado

PDF

2022-05-31      21 Realty Co. v. Caraballo

PDF

2022-05-31      879 LENOX LLC v. GIVENS

PDF

2022-05-31      Inwood Tower, Inc. v. V.F.

PDF

2022-05-31      Mason v. Reyes

PDF

2022-05-27      White v. Briscoe

PDF

2022-05-26      GROTE MANAGEMENT LLC v. SEPULVEDA

PDF

2022-05-25      1951 SOUTHERN BLVD. REALTY CORP. v. BARIO

PDF

2022-05-25      Park Cent. I LLC v. Price

PDF

2022-05-23      Islam v. Rodriguez

PDF

2022-05-20      Fried v. Galindo

PDF

2022-05-20      Kessler v. Carbone

PDF

2022-05-20      Sino Realty Inc. v. Wai Wah Yung

PDF

2022-05-19      178 BROADWAY REALTY CORP. v. Charles

PDF

2022-05-19      Dau v. 16 Sutton Place Apt. Corp.

PDF

2022-05-19      Eight-17 Assoc. LP v. Cameron

PDF

2022-05-19      Matsia Properties Corp. v. Dupont

PDF

2022-05-19      Rosenblatt v. Kanakis

PDF

2022-05-19      Woodside 50 LLC v. Baird

PDF

2022-05-18      185-225 PARKHILL, LLC v. Badillo

PDF

2022-05-18      27 BEDSTUY, LLC v. HENDLEY

PDF

2022-05-17      Bronx 2120 Crotona Ave. L.P. v. Gonzalez

PDF

2022-05-16      Charlton v. 92 Pinehurst Ave. LLC

PDF

2022-05-13      Barker v. Cruz

PDF

2022-05-13      J.S.B. Props. LLC v. Drons

PDF

2022-05-13      Valeries v. Echevarria

PDF

2022-05-13      Wiles v. NYCHA-Pomonok Houses

PDF

2022-05-12      AAMP Holding LLC v. Rubenstein

PDF

2022-05-12      HPS 50TH AVENUE L1HTC ASSOCIATES LLC v. GALLO

PDF

2022-05-09      50 Avenue B LLC v. Urena

PDF

2022-05-09      Deas v. Battle

PDF

2022-05-09      Edwards v. Chambers

PDF

2022-05-06      350 CENTRAL PARK WEST ASSOCIATES, LLC v. Udo

PDF

2022-05-06      6914 Ridge Blvd., LLC v. Delao

PDF

2022-05-06      Gem Pawnbrokers Corp. v. Parrish

PDF

2022-05-06      NBD 1818 2019, LLC v. Johnson

PDF

2022-05-05      102 EAST 116 LLC v. ICL, INC.

PDF

2022-05-05      Fernandex v. Mag Realty Corp.

PDF

2022-05-04      Board of Mgrs. of the 207-209 E. 120th St. Condominium v. Dougan

PDF

2022-05-03      Andreas v. 186 Tenants Corp.

PDF

2022-04-29      Hillside Place, LLC v. Shahid

PDF

2022-04-28      138-56 231 St LLC v. Doe

PDF

2022-04-28      Li-Seabrooks v. Pimento

PDF

2022-04-27      Pineapple Apartments Inc. v. Kinney

PDF

2022-04-26      Franco v. Sky East, LLC

PDF

2022-04-26      Sky East, LLC v. Franco

PDF

2022-04-26      Tapia v. Roman

PDF

2022-04-25      2186 Realty NY LLC v. Martinez

PDF

2022-04-20      905 Mother Gaston Corp. v. More

PDF

2022-04-19      Hoffman v. Fort 709 Assoc., L.P.

PDF

2022-04-15      Fontilme v. Atzmon

PDF

2022-04-14      Balay v. Manhattan 140 LLC

PDF

2022-04-14      Matter of Cozzolino v. New York State Div. of Hous. & Community Renewal

PDF

2022-04-14      Shi Gan Zheng v. Guiseppone

PDF

2022-04-13      Matter of Singh v. New York State Div. of Hous. & Community Renewal

PDF

2022-04-12      Baker v. 40 E. 80 Apt. Corp.

PDF

2022-04-12      Kattan v. 119 Christopher LLC

PDF

2022-04-12      Sedgcliff LLC v. Gomez

PDF

2022-04-11      2986 BRIGGS LLC v. EVANS

PDF

2022-04-11      Laporte v. Garcia

PDF

2022-04-08      Blansett v. Zambrana

PDF

2022-04-08      MH 770-54th St., LLC v. Qihan Dong