2022

PDF

2022-04-08      Pagan v. 57 Elmhurst LLC

PDF

2022-04-07      Cenpark Realty, LLC v. Gurin

PDF

2022-04-07      Freeman v. Harmonia Holdings LLC

PDF

2022-04-07      Papandrea-Zavaglia v. Arroyave

PDF

2022-04-06      Common Living, Inc. v. Kratz

PDF

2022-04-06      Karole v. 340 W. End Ave., LLC

PDF

2022-04-05      Enclave on Oxford, LLC v. Rodriguez

PDF

2022-04-05      Malaczynski v. Wittmann

PDF

2022-04-04      Matter of Cordero

PDF

2022-04-01      603 N.J. Ave., LLC v. Hall

2022-04-01      Igbayo v. Kings & Queens Holdings, LLC

PDF

2022-04-01      Igbayo v. Kings & Queens Holdings, LLC

PDF

2022-04-01      Israel v. Noel

PDF

2022-03-31      Matter of Kossoff

PDF

2022-03-30      Matter of Mutual Apts., Inc. v. New York City Commn. on Human Rights

PDF

2022-03-29      Department of Hous. Preserv. & Dev. of the City of N.Y. (DHPD) v. LL Solutions, LLC

PDF

2022-03-29      Vignola v. JDM Wash. St. LLC

PDF

2022-03-25      1264 Flatbush LLC. v. Robinson

PDF

2022-03-25      Lesline Ross v. Anita Grant

PDF

2022-03-24      Matter of Haskin v. New York State Div. of Hous. & Community Renewal

PDF

2022-03-24      Matter of Hefti v. New York State Div. of Hous. & Community Renewal

PDF

2022-03-23      Ami v. Ronen

PDF

2022-03-23      Fairley v. State of New York Division of Housing and Community Renew

PDF

2022-03-23      Shalom Aleichem LLC v. Duche

PDF

2022-03-21      305 WEST 97th ASSOCIATES LP v. Lonesome

PDF

2022-03-17      495 Estates v. New York State Div. of Hous. & Community Renewal

PDF

2022-03-17      Department of Hous. Preserv. & Dev. of the City of N.Y. v. Rosenfeld

PDF

2022-03-16      Linden Plaza Preservation LP v. Taylor

PDF

2022-03-14      Herald Towers LLC v. Melnik

PDF

2022-03-14      Roach v. 215 Sterling LLC

PDF

2022-03-09      Carex Real Prop., L.P. v. McShea

PDF

2022-03-08      Riverbay Corp v. Guerrant

PDF

2022-03-04      34-15 PARSONS BLVD., LLC v. MING HANG ZHAO

PDF

2022-03-04      GEM PAWNBROKERS CORP v. CHARMAINE PARRISH

PDF

2022-03-03      MBD Silva Taylor LLC v. Percy

PDF

2022-03-01      Tezca v. Chery

PDF

2022-02-28      Gurevitch v. Robinson

PDF

2022-02-28      Highline 22 LLC v. Lawler

PDF

2022-02-28      Kamen v. Buchanan

PDF

2022-02-25      700 Bklyn Realty, LLC v. Forsythe

PDF

2022-02-25      Aero Mgt. v. Moghadasian

PDF

2022-02-25      Tapper v. Jedrusiejko

PDF

2022-02-25      Tapper v. Jedrusiejko

PDF

2022-02-24      239 Elizabeth Realty LLC v. New York State Div. of Hous. & Community Renewal

PDF

2022-02-24      560-566 Hudson LLC v. Hillman

PDF

2022-02-23      Litchmore-Smith v. Medina

PDF

2022-02-22      700 Bklyn Realty LLC v. Simpson

PDF

2022-02-18      Actie v. Gregory

PDF

2022-02-17      1641 Park Ave. Assoc. v. Parker

PDF

2022-02-17      Langham Mansions LLC v. DHCR

PDF

2022-02-15      Matter of Aurora Assoc. LLC v. Locatelli

PDF

2022-02-15      Matter of Robinson Callen v. New York City Loft Board

PDF

2022-02-14      Taylor v. 12224 Lexington Ave. Corp.

PDF

2022-02-10      Torres v. Sedgwick Ave. Dignity Devs. LLC

PDF

2022-02-08      Gariboglu v. 1505 Third Ave. LLC

PDF

2022-02-04      1123 Realty, LLC v. Treanor

PDF

2022-02-04      2590 35th St., LLC v. Veleva

PDF

2022-02-04      751 Union St., LLC v. Charles

PDF

2022-02-03      Austin v. 25 Grove St. LLC

PDF

2022-02-02      Department of Hous. Preserv. & Dev. of the City of N.Y. v. JIMS Realty LLC

PDF

2022-01-28      Ink 967-969 Willoughby, LLC v. Cordero

PDF

2022-01-27      Matter of 150 E. Third St LLC v. Ryan

PDF

2022-01-27      Matter of 150 E. Third St LLC v. Ryan

PDF

2022-01-27      Matter of De La Cruz v. City of N.Y. Dept. of Hous. Preserv. & Dev.

PDF

2022-01-27      Tell v. Firstservice Residential N.Y., Inc.

PDF

2022-01-21      Leung v. Zi Chang Realty Corp.

PDF

2022-01-21      Vatel v. Wills

PDF

2022-01-20      Isidoro v. Team Props. LLC

PDF

2022-01-20      Kim v. United Am. Land LLC

PDF

2022-01-20      Segall v. 290 W12 LLC

PDF

2022-01-19      Bard v. Glick

PDF

2022-01-14      300 Wadsworth LLC v. New York State Div. of Hous. & Community Renewal

PDF

2022-01-14      Schaer v. Park Terrace Realty, LLC

PDF

2022-01-12      Great Harmony Realty Corp. v. New York State Div. of Hous. & Community Renewal

PDF

2022-01-12      Haider v. Jurman

PDF

2022-01-06      Tomfol Owners Corp. v. Hernandez

PDF

2022-01-05      603 NEW JERSEY A VENUE LLC v. HALL

PDF

2022-01-04      Sandlow v. 305 Riverside Corp.

PDF

2022-01-04      Sandlow v. 305 Riverside Corp.

PDF

2022-01-03      Hayes v. Toju Realty Corp.

2021

PDF

2021-12-28      Bauer v. Gerber

PDF

2021-12-22      326 Starr LLC v. Martinez

PDF

2021-12-17      In The Matter Of: Marva Gorham

PDF

2021-12-17      Mei Ling Property LLC v. Gonzalez

PDF

2021-12-16      Ramirez v. Lum

PDF

2021-12-03      Davis v. Graham Owners Corp

PDF

2021-12-03      Matter of Bordeau

PDF

2021-12-02      204 West 55th Street LLC v. Mackler

PDF

2021-11-30      Zheng v. Choudhary

PDF

2021-11-26      Anello v. Fiedler

PDF

2021-11-23      GME Realty LLC v. Rodriguez

PDF

2021-11-23      Kidd v. Williams

PDF

2021-11-19      Powell v. Luma Realty Corp. LLC

PDF

2021-11-08      Bel Air Leasing LP v. Johnston

PDF

2021-11-05      516 Realty NY LLC v. Hamner

PDF

2021-11-04      Groves v. Dwayne

PDF

2021-11-03      Reid v. 590 Maple Ventures LLC

PDF

2021-10-19      420 WEST 42ND STREET, LLC v. Mercado

PDF

2021-10-05      Bridge 202 Apts. v. Hermo

PDF

2021-09-28      200 Haven Owner LLC v. Drachman